Proiect de Hotărâre spre consultare punblica privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 48/2009

Share This:

Bookmark the permalink.